ÎNREGISTREAZĂ-TE LA  CONFERINȚA NAȚIONALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 2021


Raoul Dromereschi – Proiectul “SOLIDAR SOCIAL”: menirea noastră firească ne așează lângă cei care întâmpină reale dificultăți socio economice!

Proiectul “SOLIDAR SOCIAL” este o acțiune umanitară susținută de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 și Asociația Adi Hădean, împreună cu partenerii lor.

În contextul pandemiei de coronavirus, au fost identificate mai multe nevoi în rândul cetățenilor, între care nevoia personalului medical din prima linie de luptă de a avea cel puțin o masă caldă pe zi. Pe lângă personalul medical, există și alte categorii dezavantajate major, respectiv vârstnicii singuri izolați la domiciliu, persoanele aflate în centrele de carantină și alte persoane sau familii aflate în situații excepționale de pe raza administrativ teritorială a sectorului 6.

Deși proiectul a fost demarat în momentele critice ale debutului pandemiei, atunci când atenția întregii societăți era orientată preponderent către efortul cadrelor medicale din prima linie, partenerii nu au uitat niciun moment rolul social al unui astfel de demers.

Acest fapt cert este demonstrat de însăși evoluția parametrilor proiectului. Pentru zeci de persoane vârstnice singure, simplul fapt al livrării zilnice a mesei calde a depășit sfera satisfacerii unei nevoi de bază, constituindu-se în unica punte de legătură resimțită concret de către persoana vârstnică, devenind un element de suport emoțional valoros pe perioada stării de urgență, supusă rigorilor limitative prevăzute de lege.

Un punct major de interes al proiectului Solidar Social, l-a constituit asigurarea continuității în interacțiunea cu membrii comunității defavorizate din cartierul Giulești Sârbi, zonă în care DGASPC Sector 6 derulează un amplu și complex proiect de prevenire a abandonului școlar – Proiect Integrat Educație pentru Diversitate.

Unul din elementele de succes ale proiectului Solidar Social l-a constituit capacitarea resurselor comunitare, prin conjugarea eforturilor în cadrul unui parteneriat public-privat capabil să răspundă eficient și direct nevoilor grupurilor de beneficiari.

Prezența medie zilnică de aproximativ 20 voluntari pe tot parcursul celor 3 luni ale stării de urgență, face din acest proiect demersul social cu cea mai mare rată de participare voluntară înregistrat de instituția noastră, depășindu-se numărul de 100 voluntari implicați. În intervalul 01 aprilie – 31 decembrie 2020, au fost pregătite și livrate un număr de peste 151000 porții. Beneficiarii direcți ai mesei calde oferite prin intermediul proiectului au fost : 345 persoane defavorizate sector 6, 200 cadre medicale Spitalul Matei Balș, 20 cadre medicale Spitalul Fundeni, 280 cadre medicale Spitalul Colentina, 80 cadre medicale Spitalul Universitar, 70 carantinați Hotel Ambient.

Am început anul 2021 nu doar continuând suportul acordat celor două categorii majore de beneficiari, cu accentul păstrat pe componenta socială. Odată cu deschiderea centrului de vaccinare din sectorul 6, asigurăm o masă caldă zilnic celor 60 de cadre care activează în cadrul acestui punct de o importanță deosebită în efortul societății de a stopa efectele pandemiei. Odată cu relaxarea măsurilor restrictive și redeschiderea școlilor, oferim o masă caldă zilnic unui număr de 40 de copii din ciclul primar de învățământ, beneficiari ai serviciilor Centrului de zi Giulești Sârbi. Pe data de 16 aprilie 2021, am depășit numărul de 200.000 porții livrate în cadrul proiectului, pe raza municipiului București.

Proiectul a fost desemnat drept model de bună practică în intervenția în perioada pandemiei de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici și a câștigat premiul I la secțiunea cea mai bună campanie umanitară la Gala Horeca Award Romania 2020. “Ubuntu – pentru că suntem” este prima temă a Agendei Globale 2020-2030 pentru Asistență Socială și Dezvoltare Socială, promovată de Federația Internațională a Asistenților Sociali IFSW. Úbuntu ca principiu pentru consolidarea solidarității și recunoașterea profundelor interdependențe din cadrul unei comunități, este esențial pentru viitorul comun și durabil al unei societăți care, precum cea românească, este caracterizată încă de multe inechități sociale.

Pornind de la acest principiu universal acceptat, ne dorim, ca și în acest an, să fim, în modul cel mai concret, acolo unde menirea noastră firească ne așează – lângă cei care întâmpină reale dificultăți socio economice.


Asociația Adi Hădean și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

www.activsocial.ro

 

 

Please follow and like us: